DATI

LATVIJA

MIGRĀCIJA

ĢEOGRĀFIJA

Kas svarīgi ģeogrāfam

01

Migrācijas pētījumi

Jo ģeogrāfi pēta iedzīvotāju ģeogrāfisko mobilitāti, iekšzemes un starpvalstu migrācijas procesus

02

Datu  iegūšana

Svarīgi ir strādāt ar primārajiem un sekundārajiem datiem. Analizēt statistiku. Aptaujāt un intervēt cilvēkus.

03

Datu apstrāde

Iegūtos datus ir svarīgi vizualizēt parādot galvenos rezultātus. Ģeogrāfi izmanto kartes.

 

LATVIJA KĀ ESKALATORS

PAR PROJEKTU

Darbības programmas pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā"
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184

PROJEKTA MĒRĶIS

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

REZULTĀTS

Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu menedžmenta prasmes, problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides.

 

Projektu atbalsta

 
 

KONTAKTI

Latvijas Universitāte
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Cilvēka ģeogrāfijas katedra
Jelgavas iela 1, Rīga

Saziņai

Sūtiet ziņu
 
LINKS
Kontakti

Latvijas Universitāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Cilvēka ģeogrāfijas katedra

SOCIAL
  • White Facebook Icon

© 2020 Eskalators