Pētījums - Latvija kā eskalators

Internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā.

Projekta nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembris

Projekta mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu par Latvijas reģionu lomu kā sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference

Iekšzemes un starpvalstu jauniešu migrācijai ir būtiska ietekme uz cilvēkkapitāla izvietojumu, demogrāfiskajiem un ekonomiskajiem ilgtermiņa rādītājiem. Ietekme migrācijas gaitā ir arī uz konkrēto migrantu reģionālā un valsts mērogā gan uz vietu no kuras izbrauc, gan uz to kurp dodas. Jau iepriekš uzsvērts, ka maz pētīta ir migrantu uzvedības daudzslāņainība reģionu līmenī. Šajā kontekstā ir būtiski …

Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference Read More »